මරණය පරදා අධිෂ්ඨානයෙන් ලොව එලිය කල විද්‍යාඥයා ස්ටීවන් හෝකින්

“ඔයා  තව ජීවත් වන්නේ ටික දවසයි”   වෛද්‍යවරයෙක්  ඔබට පැවසුවහොත්  ඔබ කරන්නේ කුමක්ද? නමුත් මේ ප්‍රශ්ණයට අප කවුරු දන්නා විද්‍යාඥයෙක්  අවුරුදු

Read more

2017 වර්ෂයේ ව්‍යාපාරික ලොව තුළ බලය තහවුරු කරගත් කාන්තාවෝ

2017 වර්ෂයේ ව්‍යාපාරික ලොව තුළ බලය තහවුරු කරගත් කාන්තාවෝ   වර්තමානයේදී පුරුෂයන් මෙන්ම කාන්තාවන්ද ව්‍යාපාරික ලෝකයට පිවිස තිබෙන බව හැමෝම

Read more
Inline
Inline